Responsive image
Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image

DUYURULAR | GENEL KURULA DAVET YENİ

Bahçe Bitkileri Derneği olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem uyarınca, 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantı, aynı yer ve saatte 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilecektir.

Duyurulur

Bahçe Bitkileri Derneği Yönetim Kurulu


Gündem


1. Kongre divanı oluşturulması

2. 2017-2019 dönemi faaliyet raporunun okunması

3. Denetleme raporunun sunumu, tartışılması ve oylanması

4. Seçim

5. Dilek ve öneriler


DUYURULAR | Bilimsel Toplantı Özetlerine ARŞİV'den ulaşabilirsiniz.

Sayın üyelerimiz,

Önceki yıllarda düzenlenen Bahçe Bitkileri Kongreleri’nin kitapları kullanımınıza açılmıştır. Kongre kitaplarından yararlanabilmek için Derneğimiz’in web sayfasına üye olmanız gerekmektedir. Üyelik kaydınız oluşturulup onaylandıktan sonra kongre kitaplarına erişiminiz mümkün olacaktır. Onay için üye aidat borcunuzun olmaması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu


Üye Olmak İstiyorum


5 - 7 Eylül 2019

VI. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun
8 - 11 Eylül 2019

12. Sebze Tarımı Sempozyumu

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Kayseri